لوين بعدين

لازم نام لازم قوم لازم آكل لازم صوم
لازم إطلع لازم روح لازم إضحك لازم نوح
لازم فضي لازم عبّي لازم دايما إشكر ربّي
لازم روق لازم فوق لازم إمشي لازم سوق
لازم خاف لازم إبكي لازم قول لازم إحكي
لازم حب لازم غار لازم ما إلعب بالنّار
لازم آخد لازم أعطي لازم كشّف لازم غطّي
لازم إمزح لازم إفلح لازم سكّر لازم إفتح
ولوين لوين بعدين

لازم إرسم لازم ألف لازم كنسل لازم سيّڤ
لازم إقرا لازم فوكس لازم سلّم لازم بوّس
لازم عرّب لازم رتّب لازم نضّف لازم كبكب
لازم إلبس لازم إشلح لازم إجمع لازم اطرح
لازم طفي لازم ولع لازم إقسى لازم دلع
لازم إهرب لازم إكتب لازم إخسر لازم إغلب
لازم طير لازم رفرف لازم إفرح لازم كيّف
لازم إخوت لازم إحلم وين بصير الله بيعرف
ولوين لوين بعدين

لازم روح لازم إرجع لازم إنزل لازم إطلع
لازم إقشع لازم إسمع لازم كفّي لازم إقطع
لازم ثور لازم غيّر لازم طحبش لازم كسّر
لازم دايما كون قويّة لازم دايما كون هنيّة
لازم سافر لازم سوح مش رح تفرق وين بروح
لازم فشّط لازم عيّط لازم ساير لازم بيّض
لازم إصدق لازم كذّب لازم بعّد لازم قرّب
ما بقا عندي نفس كفاية لازم إقفل بالنّهاية

This entry was posted in Music and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s